Brandend hart

                             12/01/2018

 

 

Een brandend hart gedoofd door tranen

In een sfeer van ongenoegen om onwil

Van begrip om redelijke communicatie

Het bracht een tijd van eenzaamheid

Maanden later dacht je aan deze vervlogen tijd

Van onbegrip en laster om je heen

Zodat je leven meer een hel leek

Nu jaren later is er dat gevoel

Dat je toen niet ingreep om herstel

Van wat een leven zonder haar je deed

Een brandend hart opflakkeren

Naar verzoening om weleer

 

 

 Haiku

              23/01/2018

 

Hemelse wolken

Bewonderen Bonheiden

In al zijn schoonheid

 

 

Duisternis?

                       29/01/2018

 

Mijn duisternis kan het licht zijn voor anderen

Mijn licht verlicht mijn duisternis...

 

 

De Ware

                                        31/01/2018

 

Velen zoeken naar de ware,

Net alsof het gaat over waren

En heb je dan plots gevoelens

Dan lijk je wereld veel mooier

 

Gezocht naar de ware

Gekozen uit zo velen

Gevoelens voor maar even

Je wereld lijkt nu een puinhoop

 

Even was zij de ware

Maar net nu komt de echte

Je glimlach is weer zon

Een wereld vol verwondering

 

Leven met de ware

Zorgt voor opoffering als het waren

Verdeeld in respect en geduld

Want anders groeit er geen liefde

 

 

Neerkijken                            

                      11/02/2018

 

Sommigen doen maar op

Geloven alles wat men hen vertelt

En zijn zo onverschillig naar anderen

Zonder waarheid te achterhalen

Ze kijken liever weg van leugens

Alsof onwaarheden waarheid zijn

 

Sommigen denken dat ze de beste zijn

Geloven dat jij nooit beter wordt

En zijn zich niet bewust wat perfectie is

Zonder zich af te vragen naar het juiste

Ze kijken neer alsof jij niet bestaat

Alsof hun wereld alleen werkelijk is

 

Sommigen doen mij denken aan verleden

Geloven dat ik nooit beter kan

En zijn verkeerde signalen naar het bestaan

Zonder het te begrijpen blijven

Ze kijken naar een toekomst

Alsof heden het verleden van toekomst is

 

 

 Hopeloze dromen

                                    12/02/2018

 

Eindeloze dagen wachtte ik op een teken

Van momenten in het verschiet

Geen hopeloze dromen over vruchten

Om een wereld vrij van wat je ziet

 

Nu zie ik geen dromen in verschiet

Met dagen van momenten

Over vruchten in deze wereld

Die hopeloze daden brengen als wanhoop

 

En zijn deze vruchten nu eindelijk

Geen wanhoop in je leven

Dan zal het hopeloze weer verdwijnen

Naar een wereld vol met vreugd

 

 

 Hoop

            13/02/2018

 

Er is geen hoop meer

De wereld draait maar als gek

Zonder veel respect

En loop jij daar ergens bij

Vergeet je medemens niet

 

Dan is er pas hoop

Dat een nieuwe wereld komt

Zodat ieder leeft

En nooit de ander vergeet

In wat samenhorigheid

 

 

Natuurdiscriminatie

                                         14/02/2018

 

Ik wil niet kiezen, kiezen is discriminatie.

Als ik in de natuur over een vogel spreek

Vergeet ik de bladerloze bomen in de winter

En het vergroenen van deze bomen in de lente

En de prachtige verkleuring in de herfst

Ook vergeet ik de wortels van de bomen

Natuurlijk zonder een zaadje zouden ze er niet zijn

Die robuuste mastodonten

 

Al zorgt een zaadje vlug voor andere schoonheid in de natuur

Zie maar alle bloemen ontspruiten uit iets kleins

Centimeter bij centimeter tot het openbloeien ervan

Het oog aanschouwt het wonder van de natuur

En jij vraagt mij te kiezen, nee want zonder de bijen

Is er helemaal niets van al die schoonheid.

 

Vergeet het dus maar, kiezen is voor nietsnutten

Die de schoonheid van zon, regen of klimaat

Niet zullen begrijpen

Vergeet het maar dat ik alleen maar naar vogels kijk

Vergeet het maar dat ik bomen aanziet als brandhout om ons te verwarmen

Vergeet het maar dat ik bloemen alleen maar zie om geplukt mijn huis te versieren

Vergeet het maar dat ik regen, zon en het klimaat verfoeit

 

 

 Ode gele briefkaart

                                        21/02/2017

 

Veel woorden kon je niet verdragen, zo open en bloot,

Met hoop op het juiste tussen al die anderen

Mijn hoofd dacht niet na over het antwoord, schreef wat neer,

En zond zonder schroom het gekleurde, op karton lijkend ding,

Gevlogen als een vogel, zonder tijd, gedragen naar het doel door

                                   

 

 Opnieuw

                  27/02/2018

 

Afscheid nemen van wat je hebt begeerd

Zijn harten die verdwaasd achter blijven

En die herinneringen doen verwelken

Als onkruidgedachte in een leeghoofd

 

Gedwee zoek je naar een nieuwe houvast

Zonder het geven van nieuw respijt

Met diepe plannen te zoeken naar begin

Zodat ander leven opnieuw kan opleven

 

 

 Jeugdsentiment

 

28/02/2018

 

Zo vluchtig vliegend heb ik mij gegooid

Mijn droom, mijn hart, mijn leven en mijn hoop

 

De salto die ik altijd heb geleerd

Als vleugels van engelen net zo veel

 

De trainer die nooit een kunst voordeed

Ook al ziet hij meestal niet wat ik geef

 

Het leek zo meestal op tranen waas

En trots van daden van die gast. Nu brengt

 

Toekomst geen dag in vrijheid weer: geluk,

Respect, en lenig vredig en zo vlug

 

Al is er veel onbegrip in zijn lust

Voor dromen die hij nog wou laten zien

 

Daarom is misschien dat wijs zo bekoord

 

 

Wegdromen

                       1/03/2018

 

Gisteren na het werken aan een vriend

Gedacht, verleden gebroken, heden in

Het dagelijks hoofd geprent waar ik

Nadacht dat ik verloren zat, zo diep

En onbedacht bedroefd in dat bestaan

 

Weerom is blijheid, van jarenlang weg

Met een drang naar wat ooit was geweest

Vooral dat je meermaals van dat paar verwacht

Zo zacht, de mededeling van berichten

 

Waarin geven van het verhaal uit hun mond

En inhoud je weer bracht bij wat verstand

En alles zag als vrede om een vroom gelaat

 

Maar hoe, de jaren gaven, schoonheid

Opgewekt, mijn tranen wegspoelde, veel dromen in

 

 

Verworpen

                    7/03/2018

En toen, toen was het avond

 

De regen zonnestralen verwarmde mijn gelaat

Wanneer ik dacht aan wat nooit verleden was

Mijn handen leken geklemd op mijn spade

En brachten weer de herinneringen van weleer

 

De dromen die verwaterd waren

Zo wegend in mijn gedachte

Ik zag een politiewagen, arrestaties

Of de triller van het overdreven beeld

 

De spade klemmend in mijn hand,

De ziektebeelden, daar waren ze weer

Alzheimer, MS, Kanker, de amputatie

Het verdrongen herinneringen waren weer helder

Als hemel zo blauw in mijn vrije geest

Realiteit uit het verleden gevuld in het heden

 

Ik zag mijn volière, de vogels hun gekleurde vleugels wijd en zo vrij

Dacht aan de tuin, het groen dat was verkleurd

Van binnen was er gloed en helder werd de geest

 

Ik was vervuld, zag het leven weer met moed

En de spade maakte een verdere groef

 

 

 Wat als…

                12 februari 2018

 

Sommigen kijken uit naar wat ik schrijf

Anderen zien de boodschap niet

Terwijl ik doordacht blijft schrijven

Vallen mij toch enkele zaken op

Want als ik schrijf over politieke toestanden

Leer ik ook de achtergronden kennen

En zie ik dat naastenliefde in deze tijd ver weg is

Wanneer kan er vrede zijn als velen zo onverschillig blijven

In wat er met veel mensenleed gebeurt.

Arme 21ste eeuw.

 

 

 Eerste keer

                       15/03/2018

 

Wat dacht je de eerste keer dat je me zag?

 

Zou hij nu blond, zwart of bruin zijn?

 

Nauwkeurig bestuderen brachten de details weer

Zwarte haren, licht blauwgrijze ogen

Steeds de glimlach op het gelaat

 

Het leek of ik hem kende

Woorden waren niet nodig,

Ik zweeg in dezelfde wartaal,

 

Zou hij zich op dezelfde manier verplaatsen?

Stap achteruit, afstand groter,

Verbazing alom

 

Dagen later zag ik je weer,

Het besef

Spiegelbeeld bracht de lach

 

 

Nooit gewoon

                            22/03/2018

 

Ik word het nooit gewoon,

 

Steeds het wikken en wegen over zomerzondagen of de wintersfeer van decemberfeesten.

Toch het langzaam gaan laat het oordelen, als stille weg in mijn gedachtengang,

het verleden verlaten. Verloren dromen verdwalen in de tijd,

Het lijkt op een treinreis met terugblik in een onbekend verhaal.

Deze tweestrijd om mijn brandend hart brengt duisternis en laat de hoop

Wegzuigen voor een welkom naar een vredig bestaan.

 

 

 Tastbaar

                 26/03/2018

 

Tastbare woorden gingen verloren

In een zee van wantrouwen

Zonder geloof naar waarheid

In een doorbloed hart

 

Bereikbare zinnen stonden stil

In gehoor van een sterke wind

Met een vloed van tranen

Gebroken van hels verdriet

 

Zinnen zonder woorden veroorloven

Een gebrek van letters met verhaal

Om dromen te weerstaan

Zonder tastbaar geloof van leven

 

 

Ouderschap

                      3/04/2018

 

 

Een zwemmend zaadje vond de weg

Dat nieuw leven liet ontspruiten

Geborgen uit diepe liefde

Naar deze wereld vol jolijt

 

Maanden groeien in haar lichaam

Tot een schoonheid van de natuur

Beleef vol van al je dromen

Geschonken door genegenheid

 

Leer genieten van het leven

Als zon geschonken uit warmte

En hoop van vreugdevol bestaan

Voor ieder zalig om je heen

 

 

Bekentenis

                    13 april 2018

 

Ik denk dat je dit moet weten

Zonder je te kwetsen

Ik voel dat ik het noorden kwijtraak

Al is het ook maar even

Toch als ik naar je kijk

Zie ik alleen maar schoonheid

Die je nooit zal verliezen

Het doet mij groeien

Naar een tijd van altijd samen

En de hemel lijkt dan zo nabij

Bij het bezoek van je lach

Ik dacht dat je mij liet gaan

Al was het maar een minuutje

En hoorde je stem vervagen

Alsof je adem stokte in tranen

Je dacht dat ik moest weten

Dat liefde is voor eeuwig

 

 

 Verleden in toekomst

                                       1/05/2018

 

 

Weerom een vol jaar om te verdragen

Met steeds nieuwe druk die het leven brengt

Al ben ik gelukkig in verjaren

Van de herinneringen om mij heen

 

Ook de pijn die ik zag in verleden

Brengt de sterkte weer boven in mijn geest

Zo zie ik de wrede amputatie

En verloren geest genoemd alzheimer

 

Er was dan die multiple sclerose

En vervelende kanker om mij heen

Zo kijk ik terug in mijn leven

En zie ik de droefenis door verlies

 

Wat kan een leven allemaal dragen

Wanneer je ziet dat ergernis verspreid

In breuken van weerloos gezond verstand

Tot een berg hopeloze na-ijver

 

Voel echt volop vreugde in mijn leven

Zodat lach en traan verenigd blijven

In een hart zonder gevoelloze pijn

Dromen zoeken naar een veilige weg

 

 

 Hij/Zij naar zij/hij

                                  12/05/2018

 

Ze spreekt als ze niets te vertellen heeft

Hij zwijgt als hij iets te vertellen heeft

 

Ze denkt wanneer denken niet nodig is

Hij denkt wanneer denken belangrijk is

 

Ze droomt hoe verloren alles nu is

Hij droomt hoe het te verwezenlijken

 

Ze speelt haar capaciteiten steeds uit

Hij speelt meestal met zijn talenten

 

 

 Letterdroom

                        18/07/2018

 

 

Spelen met letters

Is als zon voor mijn ogen

Zonder druppel zweet

Naar gesorteerde woorden

Met betekenis van een droom

 

Dit geloof in woord

Doet zo wonderen ontstaan

Naar blij gezindheid

En maak leven wondermooi

Met de natuur om mij heen

 

 

 Niet omdat

                      14/08/2018

 

Het is niet omdat ik minder geschoold ben

   Dat ik ook minder voel dan jij.

Het is niet omdat je in een duurdere wagen rijdt

   Dat ik je mindere bent

Het is niet omdat ik andere gewoontes heb

   Dat ik mij niet aanvaardbaar moet voelen

Het is niet omdat ik niet doe wat jij mij oplegt

   Dat jij mij moet discrimineren

Het is niet omdat ik een andere huidskleur heb

   Dat jij mij moet gaan haten

Het is niet omdat ik vluchteling bent

   Dat ik ook voor jou moet vluchten

Het is niet omdat ik in armoe leef

   Dat jij moet denken dat je gelukkiger bent

Het is niet omdat de wereld steeds egoïstische wordt

   Dat jij mij moet nawijzen

Het is niet omdat ik je taal niet meester bent

   Dat jij mij moet vernederen

Het is niet omdat alle omdat ‘s jouw leven beïnvloeden

   Dat het mijne gekelderd moet worden

Het is niet omdat...

 

 

Volgorde

                      30/08/2018

 

Ik gebruik nu nieuwe woorden

In zinnen vol overdenking

Waar mijn verloren gedachten

Geen spelden zijn om te eren

En letters vechten in tweedracht

Om nieuwe volgorde van ontstaan

Zodat een woordeloze strijd

Wordt omgezet in ideeën

Die leiden zonder te lijden

Naar begripvolle omarming

 

 

 Ver weg

               3/09/2018

 

Ik loop ver weg van de werkelijkheid

Geschokt door het horen van onbegrip

Gedragen uit de negatieve zin

Van breed bekijken in deze wereld

 

Niets heeft die golf van sterk ongenoegen

Gestopt uit de kelder verdraagzaamheid

Waar je vreugde schenkt over het leven

In de hoop kijk te krijgen naar geluk

 

 

 1

   06/09/2018

 

Ooit slenterde ik doelloos langs straten

Met gedachten verzonken door zinnen

Die onverstaanbare woorden maakte

Tot zichtbaar blonde haren verschenen

In een gloed van stralende zonneschijn

Waar haar groene ogen in verbleekte

En mijn hand plots een beweging wuifde

Zodat twee harten elkaar ontmoette

In een geest van dromen zonder einde

 

Bijna een halve eeuw dromen later

Zijn haar mooie haren niet meer zo blond

En stralen groene ogen als weleer

Loop ik niet meer doelloos rond langs straten

En zijn in mijn gedachten zinnen vol

Met verstaanbare woorden van liefde

Die zich vertalen in blije blikken 

Zo hoeven mijn handen niet meer te wuiven

Dus waarom zou ik nog jaren wachten

Om te zeggen wij zijn een gouden paar

 

 

Verder dan dicht

                                  08/09/2018

 

Soms voel ik mij dichter en soms veraf

Als ik kort ben, ben ik afgelegen

En voel ik mij angstig en zo eenzaam

Mijn wereld is geen warme draaimolen

Waar iedereen tolt om de geschenken

Van geluk langs de wegen om zich heen

En soms is veraf dan weer zo nabij

Dat de hemel keert in mijn omgeving

 

 

 Zonder doel

                        12/09/2018

 

Wanneer ik fiets voel ik mij blijgezind

En zoeken mijn pedalen een ritme

Zodat de wind gewoon raast over mij heen

En hoef ik niet zomaar te sakkeren 

Zo zon even verdwijnt achter wolken

Dan draaien naar hartelust de wielen

En is mijn adem synchroon als geheel

Zo drijf ik steeds verder weg van huiswaarts

En zijn mijn zweetdruppels niet zozeer

Een teken van vermoeiden benen

En loopt de weg soms op en neer

Dan is mijn snelheid keer op keer

Gericht naar dalend of hellend oppervlak

Zo snakt mijn lichaam naar enig vocht

En rij ik drinkend verder zonder stop

Tot ik tuur op mij gps en vind het is nu tijd

Te keren op mijn weg die niet dezelfde lijkt

Die ik fietste zonder doel in mijn gedachten

 

 

 Zonder zinnig…

                                        27/09/2018

 

Soms heel soms zit ik soms te staren

En vraag ik mezelf af waarom toch

En als die soms dan blijven duren

Loop mijn hoofd vol met zinnen

Die ik niet kan samenbrengen

Naar een groot prima geheel

En schrijf alles dan zo neer

Zonder zinnige betekenis

En lig ik weer te staren

Hoe ik laat begrijpen

De woordkoppeling

Van zinloze zinnen

Die nu kleurloos

Pronken op wit

Papier.

 

 

 Maanden

                  7/10/2018

 

Januari is steeds het begin van een nieuw jaar

Februari daar is valentijn weer

Maart laat de lente nu maar in je hart

April bak het visje maar in de pan

Mei het bloeien kan beginnen

Juni hier is de helft van het jaar

Juli laat de zomer nu maar gloeien

Augustus is stilaan denken aan de oogst

September het kleuren kan beginnen

Oktober geeft soms van die zomerse dagen

November is de herdenkingsmaand

December laat het overmoedig feesten maar beginnen

 

 

Ogen

               30/10/2018

 

Wanneer je ogen spreken

Maar niet weet wat zeggen

Sluit dan je ogen

En laat de wind zo overwaaien

Zodat woorden je kunnen brengen

Naar een betere wereld

Laat geluk in je vloeien

Met een lach op je lippen

Voor de droom die even bij je is

En leef zo met je ogen open

Die horen te spreken

Als stralende zondvloed

Van blijheid zonder tranen

 

 

Duisternis

                     5/11/2018

 

Ik zie een grote wereld om mij heen

En in mij sluipen duistere gedachten

Zo zie ik wegen waar ik ben geweest

Waar steeds dezelfde fouten zijn gemaakt

 

En voel de ontkenning diep in mijn geest

En zo stort er regen over mij heen

Zodat duisternis overgaat in licht

Een zonovergoten dag kruipt in mij

 

Die de duisternis ver weg duwt uit mij

Ik haal diep adem en zoek weer de kracht

Die de donkere wolken overspoelen

Naar verandering zonder het verdriet

 

Eindtekst

                 14/11/2018

 

Woorden verbinden

Schone letters op papier

Zo maak je ieder blij

En dwalen gedachten vrij

Al schrijvend zonder dromen

Het doet je verwonderen

En laat je verzinken

Naar het vertalen

Om onze wegen te effenen

Tot het verfijnen

Van onze verhalen

Die het verbeelden

Weer doet verbreden

En je zo laat verlichten

Om te treden dichter bij de dichter

 

Elke dag

               19/11/2018

 

 

Elke dag als ik weg ben zal niemand

Weten hoe een kleine golf zich gedraagt

Hoe deze mooie wereld zal vergaan

In veel verdreven dromen van één wolk

 

Elke dag als ik weg ben zal niemand

Weten hoe je vele emoties draagt

Zonder tranen om dat kort verlaten

En een weg brengt naar nieuw scheppend verhaal

 

Elke dag als ik weg ben zal niemand

Weten wanneer twee zielen weer keren

En zonnestralen om zich heen branden

Van nieuwe wegen naar een eind verhaal

 

 

Wanneer

                  23/11/2018

 

Wanneer mijn woorden je kunnen bekoren

En je luistert zacht naar mijn verhalen

Dan zal mijn wereld je verbinden

In een glans van dromen

 

Wanneer dezelfde woorden je niet bekoren

En je ook nooit luistert naar mijn verhaal

Dan zal mijn wereld zich nooit verbinden

In geluk voor vreugdevolle dagen

 

Wanneer mijn woorden je zullen behagen

Dan is de luister in mijn spreken

Het verbinden van je hart

De droom van ons bestaan

 

 

 Stilte

           1/12/2018

 

Zacht, heel zachtjes fluisterde ik je naam

Alsof er enkel een wereld bestaat

Die alleen draait om wat jij nu bepaalt

 

Zonder mij te verheffen naar stilte

Blijven dromen keren over kilte

Die zo alleen een warmte weerspiegelt

 

Zonder zachtheid is er geen gefluister

In een wereld vol lof voor spektakel

Die zo draait rondom ons zonder stilte

 

Zacht zal pas zacht zijn in ieders leven

Als spektakel lof wordt van gefluister

Die bepaalt dat warmte rondom ons draait

 

 

 Nooit los

                2/12/2018

 

Voel mij, tast mij, omarm mij

Laat nooit los

Verrast mij, verblijd mij, verzacht mij

Maar laat nooit los

Streel mij, kus mij, verzoen mij

En laat dromen nooit los

Vertel mij, spreek mij, antwoord mij

Toch laat onze dromen nooit los

Verplicht mij, vertroetelt mij, vergeef mij

Maar laat al onze dromen nooit los

 

 

 Wegdromen

                          2/12/2018

 

Ik lees mijn ogen zo voorbij

Schrijf mijn vingers stijf

En geef lichtinval geen kans

Verduister de kamer zonder glans

Maar laat gedachten vloeien

Zonder inkt te verknoeien

Preek de woorden op papier

Door te spelen op een brief

Die geschreven verschijnt

In letters gekruld op een lijn

Al maakt het hier niet veel uit

Wat verdween in het geluid

Want horen uit gedreven bronnen

Beklad je niet zonder je te krommen

In al wat je zie verschijnen in een schrift

 

 

Laat de wereld maar draaien

                                                12/12/2018

 

Laat de wereld maar draaien

Vrede verder verdwalen

Tussen mensen die niets verstaan

Van die alledaagse kwaal

 

Waar vooral de armoede leeft

In een verkrotte aarde

En rijkdom steeds zoekt naar hebzucht

Zonder geven om aandacht

 

Laat de wereld maar draaien

Zodat oorlog ver weg waait

En oorlog nu ook verwaait,

Waar haat dus eindelijk vergaat

Zodat ook honger echt verdwijnt

En genot dan oorzaak wordt

Om meer te leven met wat hoop

En de wereld zo weer bekoord

 

Laat de wereld maar draaien

Met armoede die vervliegt,

En geen mens nog langer benijdt

Dat deel van onmenselijkheid

 

Laat deze wereld maar draaien

Zonder wroeging om alles

En geef ook om de anderen

Zodat de wereld leert leven

Naar de vrijheid van iedereen

Maar niet steeds neemt maar ook geeft

Dan draait de wereld liefdevol

Naar een aarde die liefde biedt

 

 

Wonderlijk

                      16/12/2018

 

Gedreven door een wonderlijke kracht

Zag ik je in intense gedachten

Een scheppend verhaal brengen zonder macht

Die ontsproten uit het verregaande

Van liefdevolle woorden in een lach

Waar dromen zich vurig zullen vullen

In een wonderlijke wereld van geluk

 

 

Eenzaam

                  31/12/2018

 

In een wachtkamer moederziel alleen

Zoeken mijn gedachten heel geduldig

Een weg naar de oorsprong van al het leed

Dat bonkend afspeelt in mijn onfris hoofd

En wanneer ik zo wegduik in een droom

Hoor ik geen noot van de mooie muziek

Die op de achtergrond heel zachtjes speelt

En is de tekst geen uitgelezen troost

Om te zoeken naar de enige weg

Waar ik iedere dag blijf van dromen